Day Week Month Year
名次 用户 昵称 解决 提交 比率
1
为你隐姓埋名
45.36%
2
LetMeFly-5-66
29.50%
3
计科A2006 熊伟
41.31%
4
计科A2007 曾梓勋
36.41%
5
oj好难我不会-十一机房-34
40.99%
6
佛系练题
40.73%
7
dsadmin
42.53%
8
计科2104黄东琦
50.66%
9
张翼
50.10%
10
计科2101 徐鋆
46.75%
11
江永卫
31.08%
12
计科2105-樊文强
40.07%
13
混学分-6-58
42.27%
14
三人两伞-五机房-35
50.98%
15
计科2101赵逸飞扬
28.71%
16
计科1903谢文静
50.63%
17
计科1904张世东
31.02%
18
计科2101汪孔煜
38.08%
19
liuyong
34.50%
20
计科2103何宸嘉
52.78%
21
计科1902梅雨婷
48.88%
22
红绿灯-4机房-13 .
42.42%
23
不学完java不改名
30.15%
24
计信A2111 洪枢适
35.90%
25
计科1903_于博
50.44%
26
计科2101李欣颖
40.31%
27
hsnc袁滔
36.93%
28
计信A2103陈怡彤
44.72%
29
校园网也没好到哪去.刘祥睿
55.37%
30
计科1302 陈朝祥
42.20%
31
计科2102尤元锋
39.99%
32
计信A2104王毓杰
48.73%
33
hsnc刘浩泽
43.71%
34
等等
54.51%
35
计科2104王培森
40.55%
36
张沐祺
53.62%
37
计信A2108赵鋆
42.73%
38
hsnc崔恩雨
45.06%
39
计科A2001 熊圳
47.30%
40
计科2102杨青博
35.66%
41
楼下的,我超你了,楼上的,你小心
41.35%
42
计科1906李岩
44.17%
43
计科1801 王彤彤
36.42%
44
计科1301张益宁
37.98%
45
计信2109刘封亨
45.46%
46
hsnc国宇浩
42.19%
47
binbin
44.56%
48
转生成操场-八机房-17
39.90%
49
代写加v15159769807
40.81%
50
三只火锅爱指针 六机房 6567
55.34%